معرفی مباحث پیشرفته ی نظریه اعداد از طریق حل مساله

زمانی که خودم تازه وارد دوره طلا شده بودم، تصور کاملی از مسیر المپیاد (از آن به بعد) و این که چه باید بخوانم نداشتم. به طور خاص در نظریه اعداد، از این جا به بعد مباحثی مثل چندجمله ای ها، معادله ی پل، آنالیز و ... هم مطرح می شوند.در این مقاله سعی کرده ام به معرفی مباحث پیشرفته ی نظریه اعداد در المپیاد بپردازم. از هر کدام نمونه سوال هایی بههمراه جواب بیاورم و در مورد آن مبحث توضیح کوتاهی بدهم. هدف از این مقاله این است که شخص در ذهن خود تصویری کلی از مباحث جدید به دست آورد.

 
/ 1 نظر / 222 بازدید
حسین

ممنون