جزوه تدریس گراف

تابستان 94، چند جلسه ای در دبیرستان حلی2 تهران، با بچه ها کلاس ترکیبیات و گاها مشاوره داشتیم. این جزوه ی 4 جلسه ی اول کلاس است که به تدریس گراف از طریق حل مساله اختصاص داشت. سیر کلی بحث با درخت شروع می شود، با گراف دوبخشی ادامه پیدا می کند و و بعد به سمت سوالات و مباحث پیشرفته تر مثل گراف مسطح و اویلری می رود. باتسکر از آقای بهرام پور که زحمت نوشتن جزوه را کشیدند.

دریافت جزوه

/ 0 نظر / 107 بازدید