کارهای دیگران

سوالات روسیه 1993 تا 2013 - ترجمه فارسی - ابوالفضل اسدیگروه جی پک

سوالات روسیه منبع خوبی برای تمرین ترکیبیات است. در هر مقطعی از المپیاد -دوم دبیرستان تا دوره طلا- که باشید کمک می کند تا نوعی حالت فرز! بودن خود را حفظ کنید. در کنار دیگر منابع  آرام آرام از آن هم سوال حل کنید. 

 حل  سوالات هندسه به کمک اعداد مختلط -  ایمان افتخاری

هندسه مختلط سخت است و برای حل سوال با آن به تسلط بالایی نیاز دارید. البته این مبحث کاربرد زیادی ندارد و می توانید تا آخر مسیر المپیاد خود را بدون آن طی کنید اما یادگیری آن به شهود برداری و حل بعضی مسایل خاص کمک می کند.

این جزوه را چند سال پیش وقتی دکتر افتخاری در دوره تابستان در باشکاه درس می دادند برای بچه ها نوشتند. 

تمرینات ترکیبیات دوره تابستان - امیرعلی معین فر

از مباحث ساده مثل استقرا و ناوردایی شروع می کند و به طور تخصصی به مباحثی مثل گراف و قضیه هال و ...می پردازد. در انتها هم سراغ تابع مولد و روابط بازگشتی می رود. حل هم دارند. سطح سوالاتش مختلف است.

تمرینات ترکیبیات دوره طلا - عید 92 - امیرعلی معین فر

این سوالات با روند عادی سوالات ترکیبیات کمی متفاوت هستند و سطح بالایی دارند و خلاقانه اند.  

/ 0 نظر / 49 بازدید